Praca zdalna szansą dla niepełnosprawnych
Praca w domu stała się dla wielu z nas „nową normą” podczas pandemii COVID-19. Chociaż oczywiście ma to swoje wady, jednak jedna grupa może wiele na tym skorzystać: osoby niepełnosprawne. Jest to ważne, ponieważ takie osoby często znajdują się w niekorzystnej sytuacji w miejscu pracy. Badania pokazują, że często spotykają się z negatywnymi stereotypami i postawami sprawnych kolegów i są bardziej narażeni na ryzyko zwolnienia z powodu kryzysu. Możliwość zdalnej pracy ze swojego mieszkania to niezwykła korzyść dla osób, które mają trudności z poruszaniem się, a koszty podróży specjalistycznym transportem często są zbyt duże. Jeśli konsekwencją pandemii jest gotowość pracodawców do uwzględnienia wniosków o pracę z domu, może to prowadzić do lepszej przyszłości dla grupy niepełnosprawnych.

Badania kontrolne pokazują, że pracodawcy rzadziej wyrażają zainteresowanie aplikacjami o pracę od osób niepełnosprawnych, nawet jeśli ich CV jest identyczne, a niepełnosprawność nie ma znaczenia dla wydajności pracy. Wprawdzie przystosowania dla osób niepełnosprawnych są na ogół dobrze przyjmowane przez współpracowników, to czasami mogą wzbudzać zazdrość i niechęć. Pracownicy niepełnosprawni również borykają się z różnicami w wynagrodzeniu i są bardziej narażeni na zwolnienie przez pracodawców w przypadku kryzysu. Przynajmniej niektóre z tych barier w zatrudnieniu można zmniejszyć, pracując w domu. Pracodawcy mogą chętniej zatrudniać pracowników niepełnosprawnych na stanowiska domowe z powodu mniejszej troski o konieczność dostosowania miejsca pracy.

Pandemia, która sprawiła, że praca w domu stała się codziennością dla dużej części społeczeństwa, może być postrzegana jako masowy test zdolności i gotowości pracodawców do przyjmowania pracowników. Fakt, że wielu pracodawców chętnie przyjmuje wszystkich pracowników niezależnie od sprawności z powodu kryzysu, frustruje niektóre osoby niepełnosprawne, którym wcześniej odmawiano takich możliwości. Wyraźne zezwolenie na więcej pracy w domu nie zwalnia pracodawców z tworzenia bardziej przyjaznych i dostępnych miejsc pracy. Ale może sprawić, że zobaczą, co pracownicy niepełnosprawni są w stanie osiągnąć, gdy otrzymają miejsce do pracy na odległość - zamiast próbować umieścić ich w tradycyjnym miejscu pracy. Może to pomóc upewnić się, że ich poziom wynagrodzeń i podwyżki są bardziej zależne od faktycznej wydajności pracy niż od nieistotnych stereotypów i dynamiki biura, które mogą niekorzystnie wpływać na pracowników niepełnosprawnych.

Czy po ustąpieniu pandemii pracodawcy powrócą do przedkryzysowego sposobu myślenia o pracy zdalnej? Czy też więcej z nich uzna, że praca w domu może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie i że jest to odpowiednie miejsce także dla niepełnosprawnych pracowników?

2020-11-01 | Źródło: theconversation.com